ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา : การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2566