ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา : การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

07 พฤศจิกายน 2566