ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา : การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 ธันวาคม 2566