ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาจากสำนักบริหารวิชาการในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

12 มิถุนายน 2567