ข่าวสารประชาสัมพันธ์
และประกาศ

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก: ฝ่ายขับเคลื่อนพันธกิจวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ

03 เมษายน 2567